Verbrande uitlaatklep met opmerkelijke waarde

Amerikaanse taferelen; € 50.000 voor een Italiaanse auto van € 3250,- dagwaarde? 

Als de brief van Achmea Rechtsbijstand op de deurmat valt bij Auto-Kennis met daarin ‘de eis’ , “binnen 7 dagen ‘ontbrekende onderdelen’ te retourneren naar cliënt”, of anders de procedure bij de voorzieningen-rechter voor een dwangsom van € 1000,- per dag met een maximum van € 50.000,- ” , worden de wenkbrauwen gefronst!

Motorschade aan ‘nieuwe motor’, nou ja ‘nieuw’ …. lost u het even op Auto-Kennis?

Als een paar maanden geleden de eigenaar van een mooie Fiat Doblo zich tot ons wendt met het verzoek tot een onderzoek naar motorschade aan zijn auto, dan zijn wij uiteraard daartoe bereid. Als blijkt dat onze klant per abuis voor het tarief van een ‘reparatie-keuring’, ( € 69,-) onze goedkoopste dienst waarbinnen geen volledig onderzoek zou kunnen plaatsvinden aanvraagt, nemen wij de opdracht toch aan uit coulance. Eigenlijk uit menselijkheid, omdat de eigenaar van de auto al zo veel ellende zou hebben gehad.

Omdat de klant niet kan telefoneren door een lichamelijke beperking, moet alles geschreven worden afgehandeld. Ieder overleg, ieder stukje informatie, eigenlijk gewoon alles wat normaal ‘even met een belletje’ afgedaan zou kunnen worden. Een extra aanslag op onze capaciteit die we, wederom uit coulance, graag voor de klant doen voor datzelfde lage eerder genoemde bedrag.

Informatie verplichting klant ? Dat zou een idee zijn! 

Eigenlijk zou iedere klant verplicht moeten worden tot het geven van zo volledig mogelijke informatie, voor zover hij dat kan natuurlijk. Dat geeft duidelijkheid voor ons, maar ook voor de klant. Wij kunnen dan op voorhand de kansen inschatten en daarover informeren. Op die manier mogelijk kosten en een eventuele teleurstelling voorkomen voor een klant.

De informatie van de klant aan Auto-Kennis: 

“Ik heb een nieuwe ( *lees gebruikte motor) gekocht bij een gerenommeerd bedrijf. Deze heeft het na een paar duizend kilometer begeven op de terugweg vanuit Italië. Ze willen mij de schuld geven en niets voor mij doen. Kunnen jullie beoordelen waarom de motor stuk is gegaan en de ‘gelopen-kilometers’ bepalen wat de gebruikte motor gelopen heeft?”

Ons antwoord: 

Uiteraard zijn wij bij machte de oorzaak te onderzoeken en in kaart te brengen, Wij kunnen aan de hand van slijtage niet meer dan een inschatting van de gelopen kilometers geven van de geleverde motor. Mogelijk is er op basis van het motor-nummer en daaruit mogelijk te achterhalen kenteken/chassis.nr van de auto waar de motor ooit in gezeten heeft, administratief nog iets te achterhalen. Dat is echter allerminst zeker.

De praktijk: 

Kort na aanvraag en veel tijdrovende communicatie, reist Auto-Kennis af naar Almelo voor inspectie van de ‘overleden’ motor. Het beeld van de gedemonteerde motor is zo duidelijk als maar kan, zwart als roet van binnen. Dusdanig vervuild dat dit problemen moest geven.

Omdat de cilinderkop, welke essentieel is voor de volledigheid van het onderzoek, met de gebroken klep niet aanwezig is, wordt afgereisd naar Hengelo, waar deze delen aanwezig zijn.

In Hengelo aangekomen, wordt aldaar aan Auto-Kennis keurig medewerking verleend. De afgebroken klep wordt ook nog zonder moeite meegegeven voor eventueel noodzakelijk aanvullend onderzoek. De oorzaak is dan echter al meer dan duidelijk: De klep is gebroken omdat deze veel te warm is geworden door de enorme hoeveelheid aanslag (kool). Door de hoeveelheid kool, kan de klep onvoldoende koelen op het moment dat ze in gesloten toestand verkeert, waarbij de warmte normaliter afgegeven wordt aan de cilinderkop. Iets wat door de vervuiling onmogelijk nog goed kan.

Klep Doblo

 

Eigenlijk zou het voor een volledig onderzoek ook mooi zijn geweest, als zuigers van de motor ook gedemonteerd zouden zijn en beoordeeld. Hiervoor wordt dan ook een afspraak gemaakt met de leverancier van de motor.  Die afspraak wordt later, enigszins begrijpelijk, niet nagekomen door toeleverancier van de motor. Deze heeft inmiddels al veel overlast ondervonden van het ontstane geschil over de geleverde motor.

Waar de kansen op basis van eerste informatie klant zo goed leken ……………..

De toeleverancier van de motor wil een dag na onderzoek niet meer meewerken aan verder onderzoek, is er zogezegd ‘wel klaar mee’ . Hij laat de eigenaar van de Doblo weten ‘het ding op te halen omdat die in de weg staat’ en dat er anders kosten in rekening gebracht worden.

Bij ons is de conclusie m.b.t. de oorzaak van het falen van de motor duidelijk.  De informatie ‘om de motor heen’ en de levering ook compleet. Er is dan ook nog maar één reële kans op afdwingen van een schadeloos-stelling. Namelijk als wij kunnen aantonen, dat de geleverde motor veel meer gelopen zou hebben, dan bij verkoop aangegeven.

Om dat ‘hard te kunnen maken’ zullen wij aan de hand van motornummer en medewerking van Fiat, moeten proberen te achterhalen in welke auto de motor ooit gemonteerd zat en natuurlijk de daarbij behorende kilometer-historie. Omdat sloop-motoren ook internationaal zijn, zijn we daarbij mogelijk afhankelijk van verschillende bedrijven en instanties, vaak internationaal zoals gezegd. Bedrijven en instanties die bovendien  niets verplicht zijn, aan ons of onze klant. Dit maakt de kans hier op succes klein, dat we de gevraagde informatie boven water krijgen.

De feiten ‘om de motor heen’…….

De eigenaar van de Doblo was het één en ander ‘vergeten te vermelden’ toen hij zich tot ons wendde. Hij ‘vergat’ te vermelden dat de motor € 450,- gekost had. Een prijs waarvoor je in de sloop-wereld niet vaak echt garantie krijgt. ‘Vergat’ te melden dat de leverancier de motor niet inbouwde, maar dat hij dit zelf had laten doen bij een ‘doe het zelf-garage’.

Eigenlijk vergat hij zo.n beetje alles wat ‘zijn zaak minder sterk maakte’. Dat de motor 7 maanden lang slecht liep, voordat ze haar laatste puf gaf. Niet door de APK kwam door veel te hoge uitstoot. Dat zijn eigen overgezette injectoren niet goed hebben gefunctioneerd waardoor de motor maanden lang en duizenden kilometers slecht gedraaid heeft en zwaar vervuild is. Dat daardoor het olie-verbruik steeds hoger werd en ‘zijn monteur’ er maar een omstreden teflon-toevoeging in de olie in deed ‘om dit op te lossen’. Een zogenaamde ‘monteur uit een potje’ die echt niets repareert. Dat de motor bovendien maanden draaide met een defecte Map-sensor. Die toen weer niet defect was, toen weer wel en allemaal ‘de schuld’ van de Fiat-dealer.

De motor had zoals bij iedere motor die gewisseld wordt, direct na inbouw gecontroleerd moeten worden op goede werking, lekkages enzovoort. In tegenstelling tot de deugdelijke controle direct na inbouw, is de eigenaar van de Doblo gewoon met een slecht lopende motor, in ieder geval  door zijn eigen vervuilde injectoren, gaan rijden. Maanden lang, duizenden kilometers lang.

Claimen, claimen en nog eens proberen te claimen ……. 

De eigenaar van de Doblo wil eerst voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten ( een motor voor €450,- is niet reëel ), de motor niet door de leverancier in wil laten bouwen ( de leverancier levert dit ook compleet, waarmee de aansprakelijkheid duidelijk ligt ) . Auto-Kennis voor € 69,- het onderzoek willen laten uitvoeren. Zelf rondrijden met een ‘niet goed lopende motor’ totdat deze het logischerwijs als gevolg hiervan echt opgeeft. Met toevoegingen ( monteurs uit een potje genoemd),  toenemend olie-verbruik op wil lossen. Om dan overal behalve bij zichzelf de verantwoording te leggen!

Eerst was de motor-leverancier volgens hem aansprakelijk. Daar werd geclaimd. Die moest maar een nieuwe motor leveren, het was immers zijn motor die stuk ging. Toen was het Auto-Kennis, die maar € 1000,- per dag tot een maximum van € 50.000,- moest betalen voor het leveren van de verbrande uitlaatklep, of voor een rapport waarmee de leverancier van de motor wel aansprakelijk kon worden gesteld. Hier geldt niet ‘u vraagt, wij draaien’ , maar, ‘wij doen een gedegen onderzoek, in dit geval voor een te lage prijs, maar laten de uitkomst niet door u beïnvloeden en de waarheid geweld aandoen, omdat u het onderzoek betaalde’.

Een hand in eigen boezem steken kan best verhelderend zijn natuurlijk. Je realiseren dat je voor € 450,- nergens een goede motor MET garantie koopt. Je realiseren dat nagenoeg IEDERE moderne motor zware schade oploopt, als je ermee blijft rijden, als deze door iets simpels niet goed loopt, komt niet bij velen op, maar kan veel geld en ellende besparen.

De rechtsbijstand van de eigenaar van de Doblo beschikt inmiddels over de heldere rapportage waaruit blijkt dat de oorzaak van de ‘overleden’ motor van de Doblo ligt in maanden rijden met de slechte injectoren en map-sensor. De verbrande uitlaat-klep is ook in hun bezit, waarvoor uiteraard getekend werd.

Je zou maar eens een voorzieningenrechter treffen, die net zo vreemd als de klant of Achmea redeneert en ons € 50.000 wil laten betalen voor het verbrande klepje!

Advies van Auto-Kennis aan de klant: 

 1. Als je een gebruikte motor koopt voor je auto, laat deze dan inbouwen bij- ,  of onder verantwoording van de toeleverancier. De volledige verantwoording ligt dan in handen van laatst-genoemde. 
 2. Als je merkt dat je motor niet goed loopt, te veel verbruikt ( brandstof of olie ), laat dan de oorzaak achterhalen en oplossen! Doorrijden kan echt grote motorschade tot gevolg hebben. 
 3. Autorijden kost geld. Probeer niet ‘voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten’ en vervolgens bij iedereen de verantwoording of schuld, behalve bij jezelf  te leggen als het mis gaat.

Tot slot hopen wij dat het allemaal goed komt. Er in de Doblo alsnog een goed lopende motor komt, voor een redelijke bedrag wat in verhouding staat  tot de dagwaarde van de auto ( €3250,-). Dat zou moeten lukken onder de € 50.000,- die het Auto-Kennis in ieder geval niet waard was!

 

 

De moderne klant en zijn ‘kijk’ op Auto-Kennis

 

Moderne media en daarbij vooral het internet maken dat je tegenwoordig als klant, je goed kunt informeren met wie je zaken gaat doen.

Zo zijn er bijvoorbeeld websites waar je kan zien waar je lekker kunt eten, maar ook meer algemene ‘Bedrijven-Recensie-pagina’s”, waar je over ieder type bedrijf wel iets kunt vinden. Een mooie ontwikkeling, die als iedereen ‘naar eer en geweten’ daar gebruik van maakt, voor nieuwe klanten een goed beeld kan geven over met wie je nu eigenlijk zaken doet.

Zo ook voor Auto-Kennis, inmiddels een flink aantal recensies. Gelukkig zijn daar nog niet zoals bij de Restaurant-pagina’s de ervaringen onbruikbaar, omdat de concurrentie meent slechte berichten te moeten schrijven. Maar als bedrijf, wat stinkend haar best doet om te streven naar 100% tevreden klanten, kom je toch soms opmerkelijke zaken tegen.

Zo zijn er klanten die om anderen te informeren, eerst een recensie schrijven waarin je bedrijf bejubeld wordt, score totaal een 10 ! Diezelfde klant schrijft korte  tijd later een tweede recensie met een score 2 ! Lager was niet mogelijk. Het betreft dan overigens dezelfde keuring als die eerder beoordeeld werd. 

De reden van het ongenoegen van de klant? De klant is nog steeds zeer te spreken over de keuring en het advies. Maar de klant stelt geen rapport te hebben ontvangen. 

Rapporten worden bij ons digitaal verstrekt, per mail, als bijlage, in PDF-vorm. Omdat ze mooier zijn, beter leesbaar dan het handschrift van menig keurmeester en omdat je ze bijvoorbeeld kunt doorsturen naar de verkopende partij als er nog reparaties geadviseerd worden.

Nu zijn wij bij Auto-Kennis, die een opdracht voor een keuring digitaal kunnen verwerken, een keurmeester ter plaatse kunnen laten komen, de keuring vakkundig kunnen laten uitvoeren ook best in staat die paar gegevens in een rapport te verwerken. Daar zit het werk niet in. In de regel heeft iedereen bij een normale keuring dan ook de eerste werkdag na de keuring zijn rapport binnen. In bijzondere gevallen, zoals bijvoorbeeld een import-auto of auto’s waar anderszins informatie opgevraagd moet worden bij een externe partij, kan dat iets langer duren.

Waarom en wanneer gaat het dan toch soms mis?

Gelukkig gaat in 90% van de gevallen het ontvangen van het rapport wel direct goed. In 10% van de gevallen echter ontvangt de aanvrager van de keuring niet direct zijn rapport of denkt die niet te ontvangen.

Soms blijkt het rapport automatisch geblokkeerd te worden omdat het door de klant gebruikte mail-adres, bijlagen automatisch als verdacht aanmerkt. Na een mailtje of een belletje is dat vaak direct opgelost met wat hulp.

In een aantal andere gevallen blijkt het voldoende te zijn een alternatief mail-adres op te geven, waar de rapportage dan prima aankomt. In een enkel uitzonderlijk  geval lijkt geen enkele mail van ons meer aan te komen bij onze klant. Niet met, maar ook niet meer zonder bijlagen. Wij krijgen dan overigens geen melding dat onze mail niet afgeleverd kan worden, zoals dat wel gebeurt wanneer iemand bijvoorbeeld een niet bestaand mail-adres heeft opgegeven.

In vrijwel alle problematische gevallen betreft dit mail-adressen die Microsoft-gerelateerd zijn (hotmail.com, outlook.com, live.nl , enz.), maar ook in een enkel geval Gmail-adressen of mail-adressen van werk waar de werkgever bijlagen niet toestaat. 

Dat je als klant vervolgens denkt niets meer te horen op je mail, maakt dat je eerst teleurgesteld bent, later boos wordt en op een gegeven moment dan maar een ‘boze recensie’ gaat schrijven.

Hoe kan het nu dat die Microsoft-gerelateerde mail-adressen en Gmail in bepaalde gevallen geen mails doorlaat van een normaal bedrijf? 

Onderzoek in onze praktijk heeft uitgewezen dat dit door twee redenen komt.

 • Zo was er een klant welke een keuring boekte, met ‘betaling aan keurmeester’. De klant bedacht zich, wilde vast de auto niet meer kopen, maar melde de keuring nooit af. Onze keurmeester keurde de auto in de veronderstelling dat de klant ‘verlaat was’, maar kwam er net als de verkoper achter dat de klant helemaal niet meer kwam. Deze klant heeft zijn per Hotmail ontvangen factuur en de herinneringen ‘als spam aangemerkt’ , waarmee ons bedrijf automatisch op de lijst kwam van ‘domeinen’ waarvan uit spam verstuurd wordt. Met dank aan deze klant die daarmee in ieder geval geen last meer van onze mails had.
 • De “intelligentie” van de genoemde ‘gratis-mail-diensten’ scant voor u bovendien automatisch uw mail op kenmerken van spammers. Een kenmerk van een spammer is dat deze veel identieke, of bijna identieke mails verstuurt naar verschillende adressen. Helaas lijken de rapporten van Auto-Kennis digitaal gezien op elkaar. Ook is onze onderwerp-regel, en de inhoud van de mail die u bij de rapportage krijgt sterk gelijkend. “Geachte *********** , Hierbij ontvangt u de rapportage van de bevindingen van de voor u gedane aankoop-keuring ………..” 

Natuurlijk is dat als klant heel vervelend! Net trouwens als voor ons. Als fatsoenlijk bedrijf die probeert de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als klant wacht je op je rapport, als bedrijf heb je er alleen maar extra werk mee.

Het controleren op naam, kenteken en andere gegevens, of er echt geen fout gemaakt is, het rapport werkelijk verstuurd en niet naar een fout adres. De extra tijd, de telefoonlijn die er door bezet wordt gehouden, eigenlijk allemaal ongerief voor beide partijen. 

Overigens altijd jammer om te zien dan, dat klanten wel de moeite nemen om hun ongenoegen te uiten in een recensie als ze hun rapport niet hebben ontvangen. Door omstandigheden bovendien die buiten de macht van Auto-Kennis liggen. Verzuimen om later te vermelden bij hun recensie, als na extra inspanningen van Auto-Kennis ze hun rapportage wel hebben ontvangen en dat ook keurig bevestigd hebben aan Auto-Kennis. De moeite van een bedrijf slecht beoordelen is waarschijnlijk minder, dan als het opgelost is nog even vermelden wat er mis ging en waarom het bedrijf achteraf  gezien geen blaam treft.

Auto-Kennis stelt alles in het werk om ook hen, die beschikken over een mail-adres wat geplaagd wordt door niet aankomende rapporten, alsnog te voorzien hiervan. Daarom bieden we vanaf heden de service het rapport tijdelijk online te zetten. Daardoor kan iedereen in zijn browser het rapport  inzien, opslaan en uitprinten. 

Telefonische bereikbaarheid 

Nog een eerlijk punt van kritiek, wat in de recensies over Auto-Kennis naar voren komt. Helemaal waar, helemaal terecht!

Er zijn mensen die verbaasd en opgetogen opmerken dat ze blij zijn, dat ze ons nog in de avond om 20.00 uur kunnen bellen en dat ze ook dan vakkundig te woord worden gestaan. Maar ‘waar is waar’, ook horen we met regelmaat dat mensen (te) vaak opnieuw moeten bellen voordat ze iemand aan de lijn hebben. 

Onze telefonische capaciteit blijkt met regelmaat onvoldoende. 

“Simpel op te lossen, je zet een paar extra lijnen op, wat mensen erachter en opgelost ……..toch? “

Was het maar zo simpel. Er zijn momenten dat er op de ochtend maar 4 telefoontjes binnenkomen, maar ook momenten dat iedereen tegelijkertijd lijkt te bellen!

Bovendien wordt maar al te vaak een onevenredige aanslag op onze capaciteit gepleegd door mensen die uitgebreid alles vragen wat je eenvoudig op de website kunt lezen. “Wat kost een keuring, hoe lang duurt een keuring”, “hoe moet ik betalen”, “wordt de auto ook uitgelezen” en zelfs “keuren jullie ook Opels?”.

Auto-Kennis heeft gelukkig de oplossing: 

 • Mensen met telefonische vragen waarvan je de antwoorden eenvoudig op de website kunt vinden, krijgen geen antwoord meer maar verwijzen we vriendelijk naar de website en wensen ze een prettige dag verder.
 • We gaan net als bijvoorbeeld grote verzekeraars en telecom-bedrijven, gebruik maken van een call-center. Met mensen zonder vakkennis en uiteraard zonder beslissing-bevoegdheid.. Bij iedere vraag wordt u in de wacht gezet, om de telefoniste even intern met een leiding-gevende te kunnen laten overleggen. Daarbij betaalt u vanzelfsprekend voor het dure service-nummer, maar daar krijgt u ook een prachtig muziekje voor terug. Tijdens het eerste kwartier dat u in de wacht staat maar ook natuurlijk wanneer u in de wacht staat bij overleg met die leiding-gevende.
 • Mensen die bij aanvraag een gratis Hotmail- of Gmai-adres opgeven in het digitale formulier krijgen direct een ‘pop-up’ dat ze  geweigerd worden als klant. Dat voorkomt het niet aankomen van rapporten en de eventuele discussies of recensies daarover later. 
 • Mensen die vragen ‘of we ook Opels keuren’ zullen we keurig melden dat we die liever niet keuren. 

Wij zullen de komende tijd onze klanten vragen naar hun voorkeur. Of zij kiezen voor de huidige werkwijze van Auto-Kennis, of dat ze de voorkeur geven aan bovengenoemde oplossingen, die voorkomen dat iemand ‘geen gehoor krijgt’ of zijn rapportage niet ontvangt. 

Als bedrijf zullen we vanaf dat moment waarschijnlijk alleen nog maar positieve berichten mogen ontvangen over onze dienstverlening! 

 

 

Honda Hybrid gekeurd, klant ontevreden?

Op 4 Augustus keurt een specialist van Auto-Kennis, op verzoek van klant Alex, een Honda en wel een Hybrid in Raamsdonkveer.

De auto wordt net als iedere auto aan een nauwgezet onderzoek onderworpen. Om alles wat voor de klant van belang is in kaart te brengen.  Om tot een goede beslissing te kunnen komen, de auto wel of niet te kopen.

De klant blijkt zichzelf goed ingelezen te hebben op het internet m.b.t. de Honda Hybrid. Hij komt ook met menig gerichte vraag. Hieruit blijkt dat hij meer dan gemiddeld goed geïnformeerd is. 

Tijdens de keuring blijkt de auto in het algemeen, op een enkel aandachtspunt na, een goede keus te zijn. Een Honda Hybrid, met al het onderhoud uitgevoerd en technisch en optisch in een prima staat. Zeker  in relatie tot de ook nog eens scherpe vraagprijs. Omdat dit een Hybride auto betreft, die dus deels op elektriciteit rijdt, is er tijdens de keuring uitgebreid extra tijd uitgetrokken om dit systeem zorgvuldig  te controleren. Buiten het feit dat er geen sprake is van een foutmelding die de auto zelf direct geeft bij problemen met dit systeem, wordt natuurlijk goed gekeken of zowel het laden als ontladen van de accu’s op een normale wijze gebeurt en of hier geen afwijkingen in plaatsvinden. Het zogenaamde IMA-systeem geeft geen fouten en werkt naar behoren. Wél wordt de klant gemeld dat de door hem gekozen auto, uit een productie-tijdvak komt, waarbij sprake is van een  bovengemiddelde uitval bij de accu-packs.

Op 15 Augustus meldt de kant dat, nadat de auto meer dan een week heeft stilgestaan en hij de auto heeft gekocht, er sprake is van een storing in het bewuste Ima-systeem. Hij stelt daarbij onomwonden ‘ hoe Auto-Kennis dit gaat oplossen’.  Ook geeft hij aan ontevreden te zijn over de gedane keuring vanwege het in zijn ogen onopgemerkte IMA-probleem.

Als antwoord krijgt hij de dag na zijn melding, dat Auto-Kennis de kwestie intern zal bespreken. Onder andere natuurlijk met de keurmeester welke de keuring uitvoerde. Hij zal zo spoedig als mogelijk  bericht hierover ontvangen.

Op 21 augustus krijgt hij een helder antwoord. Hierin  wordt duidelijk uitgelegd dat het IMA-systeem wel degelijk uitgebreid getest is. Dat er op moment van keuren geen storingen aanwezig waren. De manier van testen en de uitleg hierover zijn helder en volledig.

De klant die op dat moment nog in de veronderstelling is dat hij zelf het dure Accu-pakket moet betalen aan de dealer bij vervanging, wordt er bovendien door Auto-Kennis op gewezen dat dit 8 jaar lang en gedurende 150.000km gegarandeerd is. Indien hij problemen ondervindt bij de acceptatie van de garantie wil Auto-Kennis hierin bemiddelen.

150.000 KM grantie
Garantie in Kilometers op de Accu's
0
JAAR

Hierop bedankt de koper Auto-Kennis voor de uitleg en zegt  te gaan kijken wat de dealer voor hem kan betekenen. Hij geeft daarbij nog eens aan, ondanks de zorgvuldige uitleg en attenderen op de garantie, waardoor hij geen hoge kosten voor vervanging van het Accu-pakket hoeft te maken, dat hij ‘de keuring zinloos vindt en zonde van zijn tijd‘. Hij wil zoals hij stelt ‘in ieder geval zijn geld terug‘.

Auto-Kennis legt nog maar eens de klant uit dat de keuring meer inhoudt, dan alleen controle van het IMA-pakket. Dat dit maar een gedeelte van de keuring betreft. Maar dat ook zelfs dat gedeelte van de keuring correct werd uitgevoerd.  Maar dat specifiek dit type Honda Hybrid uit dit productie-tijdvak, geplaagd wordt door een productiefout.

In de daarop volgende mail van de klant beweert Alex niets gehoord te hebben van de keurmeester die dit type auto ‘kan dromen’ over het productie-tijdvak en de daarbij behorende gekende accu-problemen, die  helaas voor zijn auto gelden.  Wel beweert hij van de keurmeester gehoord te hebben ‘dat Honda’s uiterst betrouwbaar zijn! Nou, dat klopt, Honda’s zijn dat voor het overige deel! Bij Honda hebben ze ook de intentie dat te zijn. Vandaar ook de 8 jaar of 150.000km garantie op de Accu!

De klant meldt in deze mail vervolgens het volgende: “Ik stel voor dat de restitutie (van mijn keuring ter verduidelijking) toch nog wordt betaald. Ik ben bereid in dat geval om een positieve review oven Uw bedrijf te schrijven.” (citaat uit mail)

Na een laatste uitleg vanaf de zijde van Auto-Kennis, dat Auto-Kennis kosten nog moeite gespaard heeft auto te keuren, de klant nadien te adviseren, te ondersteunen en om de garantie te kunnen claimen bij Honda, besluit de klant ……… Juist!

Een recensie te schrijven over Auto-Kennis welke u hier kon lezen:

http://www.allebedrijveninapeldoorn.nl/bedrijven/technische-adviesbureaus/apeldoorn/auto-kennis/reviews

 • 3,0

details bekijken

Teleurstelling

door Alex – 20 oktober 2012 om 19:39

Ondanks de keuring bij auto-kennins.nl is de auto defect gebleken. Moeizame en heel langzame communicatie daarover gehad met de eigenaresse (en haar man) om mijn geld terug te krijgen. Ze hebben altijd er excuses voor (zoals zorgvuldig willen omgaan met het aantwoord etc.), maar daadwerkelijk doen ze weinig voor je als je het geld al betaald hebt. In principe logisch, maar ik als klant zou dat anders willen hebben.

Pros:Goede eerste indruk
Negs:Langzame communicatie (na betaling van je geld) “

Wat wil de klant dan wel?

Bij Auto-Kennis weten ze het niet. Dat de rest van de auto in een prima staat zoals bij keuring vastgesteld is, doet er niet toe. Dat de klant dankzij de bemiddeling van Auto-Kennis de accu onder garantie vernieuwd kreeg, is niet van belang en dat hij iedere keer weer uitgebreide uitleg kreeg over hoe de auto gekeurd is en dat dit defect nu eenmaal bij zijn type auto, in die tijd geproduceerd een gekend probleem is, dat maakt niet uit. Hij wil schijnbaar geen zorgvuldig antwoord, waarover overleg gepleegd is, maar gewoon een gekeurde auto die nu prima in orde is met een gloednieuw accu-pakket én de kosten van zijn keuring terug! Keurings-kosten waaruit reistijd, reiskosten, en keurings-tijd (inclusief uitleg en extra controle IMA-systeem) betaald worden. Het overleg intern na de klant zijn klacht, de communicatie naar de klant toe horen natuurlijk gewoon bij de bedrijfsvoering.

Gelukkig zijn nog steeds 9 van de 10 klanten van Auto-Kennis, bij Auto-Kennis klant geworden omdat ze door een vriend, collega, familielid of andere bekende op de diensten van Auto-Kennis gewezen werden en hun tevredenheid enorm was. Gelukkig fijn dat daarvan ook wat meer hun ervaring op de daarvoor bestemde beoordelings-sites hebben geplaatst.

 

4.6/5

Cadillac, aankoopkeuring en emotie ……..

Als de keurmeester van Auto-Kennis op pad gaat naar de klassieke Cadillac dan heeft hij er zin in! Een bijzondere klassieker, een niet alledaagse keuring, een uitdaging!

Als de keurmeester arriveert net over de grens in België staat daar de potentiële koper, samen met zijn vriendin. Een man van middelbare leeftijd, zijn jongere charmante vriendin en oude Amerikaanse auto’s zijn het decor die ochtend. 

Als de keurmeester zijn werk begint is veel al duidelijk. Tijdens de keuring wordt alleen maar bevestigd wat aan het begin al duidelijk is. Een normaal keuringsrapport volstaat niet om alle gebreken te noteren. De lijst is eindeloos ………..

Een op cruciale delen verrotte carosserie, remmen waar alles lekt wat lekken kan, een motor waar alles wat slecht aan kan zijn slecht aan is en onderhoud niet eens in gedachte van de keurmeester opkomt. Een totale revisie is wat het eerst komt. Een aandrijflijn waar weinig meer van over is, en elektrisch werkt er meer niet dan wel. In het interieur is weinig meer heel en de zoektocht naar onderdelen zal je aan nieuwe delen moeten helpen wil je hier ooit weer redelijk in kunnen zitten. 

Dan denk je, die auto kost een habbekrats, is voor de ‘handige Harry’ en dan best een leuke uitdaging? Nou, de Cadillac kost een flinke duit, de koper is alles behalve een ‘handige Harry’ en zal alles uit moeten besteden. Een proefrit voorzover mogelijk, waarbij met voeten op gas en rem om de zaak lopend te houden, met handen en voeten sturend om op de weg te blijven, die gelukkig zonder ongelukken verloopt wegens het gebrek aan ander verkeer en de stuurmanskunsten van de keurmeester, bevestigen het eerder geconstateerde aan de Cadillac. Mooi ding voor onderdelen of mooi voor op het decor van een Amerikaanse film. 

Dat laatste leek de waarheid te worden. Op het moment dat de jongere vriendin van de man plaats neem in de auto, kijkt hij verliefd naar het totaal-plaatje. De verkoper slaat zijn slag, is bewust van de emotie van de potentiële koper en verkoopt de slechtste Cadillac ooit voor de beste prijs ooit!

De enige vraag die de keurmeester nog heeft is waarom de man een keuring uit liet voeren? Anderhalf jaar later belde de man nog eens of de keurmeester misschien nog een goede lasser wist, ideeën had waar hij onderdelen voor de gekeurde auto kon vinden en of hij iemand wist die deze wilde monteren. Of de auto inmiddels, 5 jaar na keuring al weer rijdend op de weg is of dat ze thuis dienst doet als ‘decor’ heeft de keurmeester nooit mogen horen. Hij is daar stiekem best benieuwd naar ………… 

De beste reclame? Een tevreden klant!

Bij Auto-Kennis streven ze al weer jaren naar tevreden klanten. Gezien de vaak spontane reacties per mail of per telefoon, reacties ter plaatse en de steeds weer terugkerende klanten lukt dat ook prima. Nieuwe klanten die kwamen op aanraden van familie, vrienden en collega’s maar ook klanten die na jaren rijden toe zijn aan een volgende occasion en graag weer gebruik maken van dezelfde diensten. Klanten die meedenken en zelfs opperen om een online-reactie-formulier voor op de website te maken, omdat ze vinden dat iedereen zou moeten weten hoe een geweldige uitkomst een keuring op locatie is als je een auto wilt gaan kopen. 

Verbaasd was een klant van Auto-Kennis dan ook die per toeval op het net, zoals tegenwoordig heel gebruikelijk is, een recensie  vond, maar dan geen positieve! Zo verbaasd dat hij contact hierover opnam. 

Hoe krijg je als bedrijf dat een eenvoudige service aanbiedt met de grootste zorg, vakkundige mensen en een prima uitvoering dan toch ontevreden klanten? Lees het volgende verhaal en waarschijnlijk snap je het dan ook niet. Wij niet in ieder geval. 

Midden 2011 gaat de telefoon bij Auto-Kennis. Een ongewoon verhaal wordt gedaan en een vraag naar een andere dan de meest gebruikte keuring, de aankoopkeuring. De dame in kwestie wil een z.g. ‘reparatie-keuring’. Haar Volkswagen Transporter heeft zo langzamerhand met voor nagenoeg €10.000,- aan motor-reparaties, een bijna nieuwe motor. Helaas is er nog steeds sprake van een hoog olie-verbruik. Bovendien vinden ze de reparatie-kosten erg hoog en vragen zich af of de motor nu wel in een goede staat verkeert. Ook willen ze weten of de garage hen niet in de maling heeft genomen. Gelukkig voorziet Auto-Kennis in de expertise om vast te kunnen stellen hoe het nu met de Transporter staat en of de kosten gerechtvaardigd zijn voor de uitgevoerde reparaties. 

Twee dagen later controleert een keurmeester van Auto-Kennis de Transporter nauwgezet. Rijdt proef met de auto, leest de auto uit, maakt foto’s om nummers van onderdelen van de motor vast te leggen om te zien of er slechts delen gereviseerd of vernieuwd zijn en heeft een afsluitend gesprek met de eigenaren. Bij de aanvraag geeft de eigenaar van de Transporter op ‘betaling aan keurmeester’ en niet de keuze ‘betaling vooraf per bank’. Zodra het op afrekenen aankomt wordt verteld dat in overleg met de rechtsbijstand die de zaak tegen de garage in behandeling heeft, de rechtsbijstand de keuring betaalt. De keurmeester heeft meer verstand van techniek dan van betalingen en vraagt of ze dat willen door-mailen naar Auto-Kennis zodat de factuur naar de rechstbijstand toe kan. 

Zo gezegd, zo gedaan! Eenvoudig toch?

Als een paar dagen later de telefoon bij Auto-Kennis gaat vraagt men naar het rapport. Hierbij worden duidelijk twee zaken aangegeven door Auto-Kennis. Voor het finale rapport moet nog even gewacht worden op de nummers van diverse motor-onderdelen bij Volkswagen, én ….. het rapport wordt verstrekt na betaling van de verschuldigde kosten. 

Als het rapport inmiddels al weer weken klaar staat om verzonden te worden, wordt meermaals door de klant gebeld en gemaild. Soms met smoesjes dat men de auto wil laten APK-keuren en het rapport kwijt is, ‘of er nog een kopie gemaild kan worden’, een volgende keer dat men de auto wil verkopen en graag over het rapport beschikt en zo nog wat meer redenen. Iedere keer wordt keurig beantwoord dat zoals het lijkt nog steeds niet betaald is en dat dit nogmaals gecontroleerd zal worden. En, dat pas na betaling het rapport verzonden wordt. Uiteindelijk als het rapport serieus nodig blijkt gaat ook de rechts-bijstand mailen en bellen. Daar schijnt men ook alleen een rapport te willen hebben maar niet snel tot betaling over te kunnen gaan. Daar komt men niet, met de nog wel eens gebruikelijke smoes, dat men de factuur niet heeft ontvangen. 

Na maanden besluit Auto-Kennis ‘het dossier te sluiten’. Voor het relatief lage bedrag heeft het geen zin met allerlei incasso-maatregelen te komen welke vaak meer kosten dan het door de klant verschuldigde bedrag. Als het dossier eenmaal gesloten is en de opdrachtgever werkelijk, wegens de lopende zaak, het rapport bliksemsnel nodig heeft, weer belt, wordt hem duidelijk gemaakt dat het dossier gesloten is en daar niet op wordt terug gekomen. 

Schijnbaar heeft men wel vertrouwen in de expertise van Auto-Kennis want er wordt een voorstel gedaan om de keuring nogmaals uit te laten voeren maar nu wél te betalen! Als de medewerker van Auto-Kennis vriendelijk uitlegt dat bij niet betalende klanten geen opdrachten meer worden uitgevoerd en dat zowel adres, naam aanvrager als kenteken van de gekeurde auto bij hernieuwde aanvraag naar boven zullen komen en niet in behandeling, lijkt de kous af. Auto-Kennis adviseert de klant, een ander in de arm te nemen en wenst hen veel succes. 

Omdat je als ontevreden klant nu eenmaal niet bij de pakken neer gaat zitten, schrijf je dan een recensie op het net. Daarbij vergeet je te vermelden dat je niet betaalde, dat je mondeling inmiddels precies weet wat er met je Transporter mis is en wat er wel en niet gerepareerd is en dat je alleen je rapport niet hebt gekregen omdat je nooit betaald hebt! 

Gelukkig is Auto-Kennis normaal gesproken wel heel tevreden over haar klanten, betalen ze keurig en zijn prettig in het contact. We hopen maar dat voor Helene van Noord dat het inmiddels allemaal goedgekomen is met haar Transporter, en dat de rechts-bijstand en de garage waar het geschil mee was wél betaald zijn.  

De keurmeester van Auto-Kennis werd wel gewoon betaald, zowel voor zijn gereden kilometers als voor de door hem gedane keuring. 

Auto-Aankoopkeuring, waar kan je terecht?

Je hebt een mooie Occasion gevonden en je wilt een vakkundig oordeel of de door jou gekozen gebruikte auto een goede keuze is. Je hebt dan meerdere mogelijkheden die we hier voor je op een rijtje willen zetten. 

 • Auto-Kennis , een onafhankelijk bedrijf, waar ze voornamelijk keuren, keuren en keuren. Omdat zij niet repareren of auto’s verkopen, hebben zij geen ander belang dan u een vakkundig, objectief advies geven over de auto die u wilt aanschaffen. U hebt altijd persoonlijk contact met de keurmeester die uw auto keurt en mag natuurlijk zelf aanwezig zijn bij de keuring. Wat vaak heel leerzaam is. De keurmeester komt op locatie van de auto die verkocht wordt. Prijzen staan duidelijk vermeld op de website. Keuring van een eenvoudige auto begint bij €99,- en kan afhankelijk van de gekeurde auto oplopen. Hierbij komt een variabel bedrag voor de kilometers, welke je eenvoudig op de website uit kan rekenen. 
 • Oudste en meest bekende voor een aankoopkeuring is de ANWB. Zij staan van oudsher bekend om betrouwbaarheid en zijn een begrip. Tegenwoordig keurt de ANWB alleen nog in Den Haag en Utrecht. Je zult met de door jou gekozen auto naar één van de 2 plaatsen toe moeten. Prijzen van €159,- (voor leden) oplopend tot €318,- afhankelijk van de gekeurde auto. EDIT: ANWB keurt vanaf medio 2017 niet meer. 
 • Minder bekend maar daarom niet minder goed: De DEKRA. Kosten vanaf €255,- tot €475,- afhankelijk van de te keuren auto. Bij keuringen van de DEKRA wordt op locatie alleen gekeurd als er een brug met oprijplaten aanwezig is. Bepaalde merken sluit de Dekra uit van keuringen. 
 • De merkdealer. Bijna iedere dealer kan en wil wel een aankoopkeuring voor u uitvoeren. Kosten? Meestal het geldende uurtarief en de aan de keuring bestede tijd. Nadeel kan zijn dat een dealer liever zelf een auto aan u verkoopt dan dat u een auto van een ander koopt. Als u dat laatste toch doet zien ze mogelijk graag dat u reparaties aan de gekeurde auto laat uitvoeren. Een goede merkdealer zal de keuring oprecht en objectief uitvoeren. 
 • Allerlei bedrijven op internet die op dit moment in de markt springen van de auto-aankoopkeuringen. Soms zijn deze, alleen ‘virtueel-bestaande’ bedrijven. Een verzameling van andere auto-gerelateerde bedrijven die zich aangesloten hebben. Kleine zelfstandige garages, kleine dealers, banden- en uitlaten-centers en zo nog veel meer. Voor deze categorie bedrijven geldt dan ook meestal dat als ze ook auto’s verkopen of repareren. Er daardoor andere motieven kunnen meespelen die het oordeel van de gekeurde auto kan beïnvloeden. 

Onze voorkeur gaat dan ook uit naar een onafhankelijke keurings-instantie die geen belang heeft bij welke uitslag dan ook. Zo weet u zeker dat u een eerlijk advies en oordeel krijgt zonder dat er andere motieven kunnen zijn. 

Ford Focus, te mooi om waar te zijn?

Als er normaal een auto gekeurd gaat worden dan is het kenteken bekend. Een keurmeester heeft dan een aantal punten op voorhand die hij kan inzien, bouwjaar, geldige APK, of het een Nederlandse of import-auto betreft en noem zo maar op. 

Zo niet bij de aanvraag van een jongedame, welke voor 2 potentiële mogelijk zelfs 3 auto’s bij dezelfde handelaar wil gaan kijken. Uiteraard wil ze er maar één hebben. Ze vraagt of ze contact kan hebben met de keurmeester even vooraf aan de keuring, omdat er ‘een verhaal aan vast zit’. 

In het verhaal aan de keurmeester legt ze uit dat ze een Ford Focus gekocht heeft bij de betreffende handelaar, dat ze zo veel problemen met de auto gehad heeft maar……..dat de handelaar gelukkig een ‘omruil-garantie’ heeft. Je mag dan binnen een jaar de auto omruilen voor een andere van dezelfde prijs! Gelukkig maar ………….

Als de keurmeester zich meldt en kort de beide Ford’s bekijkt waar het om gaat komt de handelaar erbij. Die ene, die blauwe? Die is net verkocht, en o ja, die zwarte hoeven we ook niet naar te kijken want daarmee is hij bezig met een klant. Teleurstelling alom op de gezichten van de jongedame en haar vriend maar niet voor één gat te vangen bekijken ze de andere auto’s. 

Een Ford Ka, een Peugeot 306 en zo nog wat auto’s passeren de revue en ze vragen de keurmeester wat hij zou kiezen. Alle genoemde auto’s lijken niet in een fatsoenlijke staat te verkeren. De keurmeester loopt al langer mee in ‘Auto-Land’, heeft medelijden met de jongedame en wil haar in ieder geval waar bieden voor de kosten van de keuring die ze geboekt heeft. Er wordt, om de problemen van haar gekochte Ford Focus in kaart te brengen, een korte inspectie en proefrit aan haar om te ruilen auto gewijd. 

Lang heeft de keurmeester niet nodig, zoals ze zelf al wisten een redelijke auto maar inderdaad een defecte versnellingsbak. Kosten bij uitvoer door een garage met gebruikte onderdelen al snel €1500,- . De keurmeester weet helaas door zijn ervaring dat de z.g. omruil-garantie te mooi lijkt om waar te zijn. Tijdens de proefrit legt hij uit waarom en stelt ze voor om te vragen naar de praktische afhandeling van die omruil-garantie. 

Met de handelaar aan tafel stellen ze inderdaad voor de Focus om te ruilen voor de Peugeot, zelfde prijsklasse dus binnen de regels toch? Ze vragen hoe het in zijn werk gaat, eigen radio omzetten, auto’s overschrijven en alles klaar?

De handelaar krabt eens achter zijn oren, rekent kort en snel uit ……. Kapotte bak vervangen, €1500, – , poetsen van jouw auto, even nakijken, ….hmz….. “Voor €2500,- en de Focus heb jij de Peugeot 306” besluit hij. 

Verbouwereerd zegt de vriend van de jongedame: “Maar dat is toch geen omruil-garantie”. 

Een discussie over de kapotte bak begint, waarbij de kopers aangeven dat de bak bij aankoop al defect was, dat de handelaar aangaf dat het vreemde geluid ‘hoorde’, ze nog even aan de auto moesten wennen en de auto echt goed was. Zijn finale standpunt vandaag was een stuk duidelijker: “Je denkt toch niet dat je voor €4250,- een goede Focus kan kopen hier?”, “Dan moet je maar lekker naar de dealer gaan”. De keus was daarna voor de jongeman die in de ogen van de handelaar wat bijdehand was, zo snel als mogelijk maken dat je wegkomt of een pak klappen. Sneller dan dat de jonge kopers binnen waren gekomen verlieten ze in paniek het pand, de keurmeester en handelaar achterlatend. De handelaar sloot af, weer in alle vriendelijkheid naar de keurmeester: “Snap jij nou dat ze echt denken dat ze voor dat geld hier een goede auto kunnen kopen?”

Omruil-garantie’s bij onbetrouwbare bedrijven? Te mooi om waar te zijn!

Google voordat je bij een bedrijf een auto koopt eens op ervaringen van anderen. Grote kans dat jij niet de enige bent die zo een ervaring kan verwachten. Even zoeken op internet kan je dan heel veel ellende en geld besparen! 

Aston Martin, exclusieve zekerheid ……

Als de telefoon bij Auto-Kennis gaat vraagt de stem aan de andere kant van de lijn of ze ook Aston Martin keuren. Omdat de auto specifieke kennis vraagt, ervaring en geen alledaagse auto is. Het antwoord is bevestigend. 

De genoemde Aston Martin DB7 is al een beetje op leeftijd, maar wordt aangeboden als zijnde in ‘concours-staat’. De Aston heeft pas 40.000km gereden, is compleet met alle boekjes en wordt afgeleverd met een complete beurt en alles wat daarbij nodig is. 

Als de keurmeester arriveert is hij opgewekt over de situatie die hij aantreft. Een gerenomeerd garagebedrijf met een mooie goed ingerichte werkplaats. Een Aston Martin die prima en fris oogt. Kortom, alle ingrediënten, om tot een positief aankoop-advies te komen. 

Omdat schijn soms bedriegt, je nooit alleen op je eerste indruk af moet gaan en natuurlijk omdat de klant betaalt voor een serieuze keuring, wordt de Aston Martin goed onderzocht. Alles, onder, in en aan de auto wordt aan een inspectie onderworpen. Bij die inspectie komt  naar voren, dat ondanks de geringe kilometerstand, er wat minpuntjes geconstateerd worden, anders dan bij een auto in nieuwstaat, zoals de auto werd voorgesteld. Door de tand des tijds, zijn draagarmrubbers achter uitgedroogd en door het vermogen van de niet kleine 12-cilinder en de daaruit voortkomende krachten, inmiddels voor driekwart in de rondte losgekomen. Tijd om te vervangen. Ook enkele kleine andere aandachtspuntjes worden opgeschreven. 

Dan komt het leukste van de keuring. De proefrit! Al ziet alles er nog zo mooi uit, tijdens een proefrit zijn pas zaken als werking van remmen, onderstel, koppeling, versnellingsbak en nog veel meer goed op hun kwaliteiten te beoordelen. Rijden met de Aston Martin brengt aan het licht dat het differentieel zijn beste tijd gehad heeft.                                                                                                                                                                Samen met de andere bevindingen gaan deze op rapport en vinden hun weg over de digitale snelweg naar de klant, welke op dat moment 1000km verderop vertoeft en daarom niet zelf bij de keuring aanwezig kon zijn. Een persoonlijk gesprek met de keurmeester geeft de nodige duidelijkheid dat de auto mits de aandachtspunten goed gerepareerd worden, een prima keuze is! 

Als je dan denkt dat alles in kannen en kruiken is, dan kom je bedrogen uit. Het gerenommeerde bedrijf denkt heel anders over de draagarm-rubbers en over het differentieel. Anders dan de eerst voorgestelde auto in ‘nieuw- en concours-staat’, is het opeens een ‘gebruikte auto’ geworden, die ‘geen nieuwe’ is! Dat differentieel mag best ‘hoorbaar’ zijn en ach, die rubbers……..

Als de klant laat weten daar niet mee akkoord te gaan overlegt hij met de keurmeester. Deze geeft aan dat hij het differentieel wel nogmaals wil controleren, als de garage het deksel ervan demonteert. Het inwendige wordt dan zichtbaar en biedt voldoende voor de keurmeester om te laten zien wat er aan schort. Zoals voorgesteld geschiedt. Bij controle van het differentieel, waarbij de garage nog steeds denkt dat deze in prima conditie verkeert, laat de keurmeester zien waar het fout gaat. Metaal-schilfers haalt hij uit het huis en de schade aan het differentieel is daarmee eenvoudig aangetoond. Einde discussie. Denk je dan toch …….

De garage die eerst nog een auto in nieuwstaat aanbiedt, ziet vervolgens zijn marge verdampen in de kosten van reparatie. Belt de klant, en stelt voor een nieuw differentieel te monteren. Besteld in Engeland, kosten €4500,- en dan de kosten delen …………..                                                                                                          Na overleg met de klant en na bemiddeling van de keurmeester, blijkt het differentieel van de zo geroemde Aston Martin een ‘eenvoudig’ Jaguar differentieel te zijn, waarvan de onderdelen prima te verkrijgen zijn en welke door een specialist prima gereviseerd kan worden. Beter dan ze een nieuwe in Engeland in mekaar zetten en dat voor een goede €600,- . De helft van €600,- klinkt al een stuk aanlokkelijker en over de draagarmrubbers wordt ook niet meer gediscussieerd.

Misschien was die keurmeester toch zo gek nog niet en zijn die draagarmrubbers ook gewoon aan vervanging toe. Eind goed al goed. De Aston Martin werd na afloop van de uitgevoerde reparatie’s voor een laatste maal gekeurd door dezelfde keurmeester. Eind-oordeel: Een prima herstelde Aston Martin DB7 in een werkelijk uitmuntende staat!  

Ford S-Max, was het nu een goede of toch niet?

Als de keurmeester van Auto-Kennis aan zijn keuring van de jonge gebruikte Ford S-Max begint lijkt er niets spannend aan. Zoals zo veel gebruikte aangeboden auto’s is dit een auto die uit de lease komt. 

Aan de staat van de auto is duidelijk te zien dat de vorige berijder er netjes mee omgegaan is en zoals meestal bij lease-auto’s is het onderhoud prima en volgens schema uitgevoerd. De S-Max is dan ook in prima staat, wordt aangeboden voor een scherpe prijs en is kortom een verantwoorde aankoop. De auto is slechts aan een kleine beurt ( olie + olie-filter ) toe en geadviseerd wordt 2 banden te vervangen. Deze mogen nog net voor de APK maar zullen op korte termijn vervangen moeten worden. 

Helaas is er als de keuring voltooid is en de klant zijn advies en uitleg heeft gehad geen tijd meer om de auto APK af te melden. De auto heeft een verlopen APK en dient gekeurd en afgemeld te worden. Aangezien een aankoopkeuring veel verder gaat dan een APK-keuring is duidelijk dat de auto APK-waardig is. De koper besluit dan ook na onderhandelen met de verkoper de auto met €500,- korting te kopen, direct mee te nemen en zelf de volgende dag bij hem in de plaats te laten keuren. 

De verrassing is groot als hij de auto laat keuren bij de locale Fast-Fitter die een scherpe aanbieding heeft: €19,95 voor een APK incl. de afmeld-kosten. Geen geld, hoe kunnen ze het er voor doen zou je denken?

De verrassing voor de koper van de auto wordt nog groter! De plaatselijke Fast-Fitter keurt de auto af op talloze punten. Banden, een uitlaat-deel, schokbrekers, rem-schijven en blokken, van alles passeert de revue wat er allemaal niet in orde is aan de auto! Voor ongeveer €1500,- inclusief nieuwe olie en een filtertje is de auto weer klaar luidt de boodschap. 

De koper voelt zich natuurlijk bedonderd! Bedonderd door de verkoper maar nog meer door de keurende instantie Auto-Kennis! Omdat hij zelf geen verstand van zaken heeft schakelde hij hen in en nu blijkt hij toch een ‘kat in de zak’ gekocht te hebben. Hij belt daarop naar Auto-Kennis op om zijn beklag te doen. Binnen de kortste keren heeft hij persoonlijk contact met de keurmeester die de auto voor hem keurde, welke het verhaal ademloos aanhoort. Deze legt hem uit dat de auto werkelijk met alle gemak aan de APK-eisen voldoet, biedt aan op een passend moment in zijn agenda met de S-Max naar de keurende Fast-Fitter te gaan om daar de discussie aan te gaan. 

De klant kiest overtuigd door de keurmeester dat de auto echt goed is, voor een andere oplossing omdat hij spoedig met de auto op vakantie wil gaan. Hij gaat niet terug naar de Fast-Fitter maar naar zijn oude vertrouwde garage waar hij al jarenlang komt. Hij betaalt dan wel geen €19,95 voor de keuring maar een paar tientjes meer. Zijn auto wordt serieus APK-gekeurd, met extra aandacht zelfs voor de punten die de Fast-Fitter had afgekeurd. Oordeel: APK-goedgekeurd, met als advies voor de winter 2 banden te vervangen. 

Garantie of toch geen garantie?

Als de telefoon bij Auto-Kennis gaat meldt zich een jonge dame met een opmerkelijk verhaal. Ze kocht een auto, keurig zoals iedereen ‘die voor zeker gaat’ zou doen. Niet de goedkoopste, bij een auto-bedrijf en natuurlijk ……. Met garantie!

Nou  had de dame wat bedenkingen bij haar auto. Bij het rijden hoorde ze wel eens een krijsend geluid en ook waren er wel wat andere kleinigheden en rammeltjes opgevallen. Tijd voor een ‘garantie-afloop-keuring’ dacht de dame na het lezen van de website van Auto-Kennis , want dan weet ik of ik me terecht of onterecht zorgen maak. De verkoper had na talloze malen terug gaan met de auto al vaak genoeg gezegd dat ze zich nergens zorgen over hoefde te maken. 

Als de keurmeester arriveert ziet hij van een afstand al de ‘niet moeders mooiste’ Ford Ka. De Ka beschikt over alle mindere eigenschappen waarover een Ka kan beschikken als ze niet heel goed gekoesterd werd. Slecht herstelde roest-schade op de bekende plaatsen voor een Ka waren eenvoudig te zien. Ook voor de rest had de tand des tijds de auto niet ontzien. Misschien was de auto wel heel voordelig aangeschaft en technisch en rijdend wel in een ultieme staat?

Als de keurmeester zijn werk gaat doen wordt het beeld duidelijk. De Ford Ka heeft in geen tijden een serieuze garage gezien. Het betreft een exemplaar met de nodige roest aan zowel carrosserie als ook aan allerhande leidingen die daardoor reeds lek zijn. Bougie’s, filters en olie, multieriem en andere zaken waar normaal bij een beurt naar wordt gekeken zijn allemaal ver over de uiterste houdbaarheids-datum heen. Voor de banden geldt hetzelfde. Van een dusdanige leeftijd dat de droogtescheuren erin zitten en het karkas zichtbaar is. Regelrechte APK-afkeur ondanks dat de auto een relatief verse APK heeft.

Bij de zowel de inspectie vooraf als bij de proefrit wordt de grootste klacht van de eigenaresse duidelijk. Het krijsen van de auto. Hij krijst niet meer!

Door roest zijn de leidingen van de stuurbekrachtiging lek, is de olie volledig uit het systeem en heeft de auto nog een tijdje geprobeerd te protesteren door het uit te schreeuwen. Als niemand je dan wil horen, en de garage zegt dat het allemaal prima voor mekaar is dan stop je vanzelf met schreeuwen. Pomp voorgoed overleden, stuurhuis en leidingen lek een auto die de sterkste man met moeite in kan parkeren.

Met het rapport in de hand waaruit duidelijk blijkt dat de auto eerder € 500,- waard was dan de betaalde €4750,- zou je denken dat de garage eieren voor zijn geld zou kiezen en alles netjes oplost?

Helaas is niets minder waar! De garage trekt eerst het geconstateerde in twijfel, en beweert daarna vrolijk dat de koopster de factuur zelf heeft ‘aangepast’ naar ‘met garantie’.  Als de eigenaresse van de auto later op Google eens goed kijkt naar de ervaringen van anderen met het bedrijf dan ziet ze dat haar auto nog ‘meevalt’. Een gang naar de rechter is noodzakelijk en tijden na de aankoop wordt alsnog door de rechter de koop ontbonden. 

Moraal van het verhaal? Een niet te goedkope, van een auto-bedrijf gekochte auto is niet per definitie een goede auto! Google voordat je zaken doet met een bedrijf eens op hun naam of zelfs adres. Je gelooft je ogen niet met wat je tegenkomt soms. En als je zelf niet de kennis hebt, neem dan iemand mee die dat wel heeft. Als je op zeker wilt gaan schakel je gewoon een professional in. Dat scheelt vaak heel veel geld, tijd en verdriet …………..