‘Amerikaanse taferelen; € 50.000 voor een Italiaanse auto van € 3250,- dagwaarde? 

Als de brief van Achmea Rechtsbijstand op de deurmat valt bij Auto-Kennis met daarin ‘de eis’ , “binnen 7 dagen ‘ontbrekende onderdelen’ te retourneren naar cliënt”, of anders, de procedure bij de voorzieningen-rechter voor een dwangsom van € 1000,- per dag met een maximum van € 50.000,- ” , worden de wenkbrauwen gefronst!

Motorschade aan ‘nieuwe motor’, nou ja ‘nieuw’ …. lost u het even op Auto-Kennis?

Als een paar maanden geleden de eigenaar van een mooie Fiat Doblo zich tot ons wendt met het verzoek tot een onderzoek naar motorschade aan zijn auto, dan zijn wij uiteraard daartoe bereid. Als blijkt dat onze klant per abuis voor het tarief van een ‘reparatie-keuring’, ( € 69,-) onze goedkoopste dienst waarbinnen geen volledig onderzoek zou kunnen plaatsvinden aanvraagt, nemen wij de opdracht toch aan uit coulance. Eigenlijk uit menselijkheid, omdat de eigenaar van de auto al zo veel ellende zou hebben gehad.

Omdat de klant niet kan telefoneren door een lichamelijke beperking, moet alles geschreven worden afgehandeld. Ieder overleg, ieder stukje informatie, eigenlijk gewoon alles wat normaal ‘even met een belletje’ afgedaan zou kunnen worden. Een extra aanslag op onze capaciteit die we, wederom uit coulance, graag voor de klant doen voor datzelfde lage eerder genoemde bedrag.

Informatie verplichting klant ? Dat zou een idee zijn! 

Eigenlijk zou iedere klant verplicht moeten worden tot het geven van zo volledig mogelijke informatie, voor zover hij dat kan natuurlijk. Dat geeft duidelijkheid voor ons, maar ook voor de klant. Wij kunnen dan op voorhand de kansen inschatten en daarover informeren. Op die manier mogelijk kosten en een eventuele teleurstelling voorkomen voor een klant.

De informatie van de klant aan Auto-Kennis: 

“Ik heb een nieuwe ( *lees gebruikte motor) gekocht bij een gerenommeerd bedrijf. Deze heeft het na een paar duizend kilometer begeven op de terugweg vanuit Italië. Ze willen mij de schuld geven en niets voor mij doen. Kunnen jullie beoordelen waarom de motor stuk is gegaan en de ‘gelopen-kilometers’ bepalen wat deze motor gelopen heeft?”

Ons antwoord: 

Uiteraard zijn wij bij machte de oorzaak te onderzoeken en die te rapporteren. Wij kunnen aan de hand van slijtage echter vaak niet meer dan een inschatting van de gelopen kilometers geven van de motor. Mogelijk is er op basis van het motor-nummer en daaruit te achterhalen kenteken/chassis.nr van de auto waar de motor ooit in gezeten heeft, administratief nog iets te terug te vinden. Dat laatste is alleen absoluut niet zeker dat dit lukt.

De praktijk: 

Kort na aanvraag en veel tijdrovende communicatie, reist Auto-Kennis af naar Almelo. Voor inspectie van de ‘overleden’ motor. Het beeld van de gedemonteerde motor is zo duidelijk als maar zijn kan: “zwart als roet van binnen”. Dusdanig vervuild, dat dit wel problemen moest geven.

Omdat de cilinderkop, welke essentieel is voor de volledigheid van het onderzoek, met de gebroken klep niet aanwezig is, wordt afgereisd naar Hengelo. Daar zijn deze delen wel aanwezig.

In Hengelo aangekomen, wordt aldaar aan Auto-Kennis keurig medewerking verleend. De afgebroken klep wordt ook nog zonder dat enig aandringen nodig is meegegeven voor noodzakelijk aanvullend onderzoek.

Aanvullend onderzoek:

De oorzaak is dan al meer dan duidelijk: De klep is gebroken omdat deze veel te warm is geworden door de enorme hoeveelheid aanslag (kool). Door de hoeveelheid kool, kan de klep onvoldoende koelen op het moment dat ze in gesloten toestand verkeert. Daarbij geeft de klep de warmte normaliter af aan de cilinderkop. Iets wat door de vervuiling nu onmogelijk nog goed kan.

Klep Doblo

 

Eigenlijk zou het voor een volledig onderzoek ook mooi zijn geweest, als zuigers van de motor ook gedemonteerd zouden zijn en beoordeeld. Hiervoor wordt dan ook een afspraak gemaakt met de leverancier van de motor.  Die afspraak wordt later, enigszins begrijpelijk, niet nagekomen door toeleverancier van de motor. Deze heeft inmiddels al veel overlast ondervonden van het ontstane geschil over de geleverde motor.

Waar de kansen op basis van eerste informatie klant zo goed leken:

De toeleverancier van de motor wil een dag na onderzoek niet meer meewerken aan verder onderzoek, is er zogezegd ‘wel klaar mee’ . Hij laat de eigenaar van de Doblo weten ‘het ding op te halen, omdat die in de weg staat’ en ‘dat er anders kosten in rekening gebracht worden’.

Bij ons is de conclusie m.b.t. de oorzaak van het falen van de motor meer dan duidelijk.  De informatie ‘om de motor heen’ en de levering ook compleet. Er is dan ook nog maar één reële kans op afdwingen van een schadeloosstelling. Namelijk als wij kunnen aantonen, dat de geleverde motor veel meer gelopen zou hebben, dan bij verkoop aangegeven.

Om dat ‘hard te kunnen maken’ zullen wij aan de hand van motornummer en medewerking van Fiat, moeten proberen te achterhalen in welke auto de motor ooit gemonteerd zat en natuurlijk de daarbij behorende kilometer-historie. Omdat sloop-motoren ook internationaal zijn, zijn we daarbij mogelijk afhankelijk van verschillende bedrijven en instanties, vaak internationaal zoals gezegd. Bedrijven en instanties die bovendien  niets verplicht zijn, aan ons of onze klant. Dit maakt de kans hier op succes klein, dat we de gevraagde informatie boven water krijgen.

De feiten ‘om de motor heen’:

De eigenaar van de Fiat Doblo ‘was het één en ander ‘vergeten te vermelden’ toen hij zich tot ons wendde. Hij ‘vergat’ te vermelden dat de motor € 450,- gekost had. Een prijs waarvoor je in de sloop-wereld niet vaak echt garantie krijgt. Hij ‘vergat’ ook te melden dat de leverancier de motor niet inbouwde, maar dat hij dit zelf had laten doen bij een ‘doe het zelf-garage’.

Eigenlijk vergat hij zo.n beetje alles wat ‘zijn zaak minder sterk maakte’. Dat de motor 7 maanden lang slecht liep, voordat ze haar laatste puf gaf. Niet door de APK kwam door veel te hoge uitstoot. Dat zijn eigen overgezette injectoren niet goed hebben gefunctioneerd waardoor de motor maanden lang en duizenden kilometers slecht gedraaid heeft en zwaar vervuild is. Dat daardoor het olieverbruik steeds hoger werd en ‘zijn monteur’ er maar een omstreden teflon-toevoeging in de olie in deed ‘om dit op te lossen’. Een zogenaamde ‘monteur uit een potje’ die echt niets repareert. Dat de motor bovendien maanden draaide met een defecte Map-sensor. Die toen weer niet defect was, toen weer wel en allemaal ‘de schuld’ van de Fiat-dealer.

De motor had zoals bij iedere motor die gewisseld wordt, direct na inbouw gecontroleerd moeten worden op goede werking, lekkages enzovoort. In tegenstelling tot de deugdelijke controle direct na inbouw, is de eigenaar van de Fiat Doblo gewoon met een slecht lopende motor, in ieder geval  door zijn eigen vervuilde injectoren, gaan rijden. Maanden lang, duizenden kilometers lang.

Claimen & de ‘Claim-Cultuur:

De eigenaar van de Fiat Doblo wil eerst voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten ( een motor voor €450,- is niet reëel ), de motor niet door de leverancier in wil laten bouwen ( de leverancier levert dit ook compleet, waarmee de aansprakelijkheid duidelijk ligt ) . Auto-Kennis voor € 69,- het onderzoek willen laten uitvoeren. Zelf rondrijden met een ‘niet goed lopende motor’ totdat deze het logischerwijs als gevolg hiervan echt opgeeft. Met toevoegingen ( monteurs uit een potje genoemd),  toenemend olieverbruik op wil lossen. Om dan vervolgens overal, behalve bij zichzelf de verantwoordelijkheid te leggen!

Eerst was de motor-leverancier volgens hem aansprakelijk. Daar werd geclaimd. Die moest maar een nieuwe motor leveren, het was immers zijn motor die stuk ging. Toen was het Auto-Kennis, die maar € 1000,- per dag tot een maximum van € 50.000,- moest betalen, voor het leveren van de verbrande uitlaatklep, of voor een rapport waarmee de leverancier van de motor wél aansprakelijk kon worden gesteld. Hier, bij zo’n onderzoek  geldt echter niet ‘u vraagt, wij draaien’ , maar, ‘wij doen een gedegen onderzoek, in dit geval voor een te lage prijs, maar laten de uitkomst niet door u beïnvloeden en de waarheid geweld aandoen, omdat u het onderzoek betaalde’.

Een hand in eigen boezem steken kan best verhelderend zijn natuurlijk. Je realiseren dat je voor € 450,- nergens een goede motor MET garantie koopt. Je realiseren dat nagenoeg IEDERE moderne motor zware schade oploopt, als je ermee blijft rijden, als deze door iets simpels niet goed loopt, komt niet bij velen op, maar kan veel geld en ellende besparen.

De rechtsbijstand van de eigenaar van de Fiat Doblo beschikt inmiddels over de heldere rapportage, waaruit blijkt dat de oorzaak van de ‘overleden’ motor van de Doblo ligt in maanden rijden met de slechte injectoren en map-sensor. De verbrande uitlaatklep is gelukkig ook in hun bezit. Daarvoor hebben we ze maar laten tekenen trouwens. 

Je zou maar eens een voorzieningenrechter treffen, die net zo vreemd als de klant of Achmea redeneert en ons € 50.000 wil laten betalen voor het verbrande klepje!

Advies van Auto-Kennis aan de klant: 

  1. Als je een gebruikte motor koopt voor je auto, laat deze dan inbouwen bij- ,  of onder verantwoording van de toeleverancier. De volledige verantwoording ligt dan in handen van laatstgenoemde. 
  2. Als je merkt dat je motor niet goed loopt, te veel verbruikt ( brandstof of olie ), laat dan de oorzaak z.s.m. achterhalen en oplossen! Doorrijden kan echt grote motorschade tot gevolg hebben. 
  3. Autorijden kost geld. Probeer niet ‘voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten’ en vervolgens bij iedereen de verantwoordelijkheid of schuld, behalve bij jezelf  te leggen, als het dan mis gaat.

Tot slot hopen wij dat het allemaal goed komt. Er in de Fiat Doblo alsnog een goed lopende motor komt, voor een redelijke bedrag wat in verhouding staat  tot de dagwaarde van de auto ( €3250,-). Dat zou moeten lukken onder de € 50.000,- die het Auto-Kennis in ieder geval niet waard was!